Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 04 13 2024

Ey Karibullah Yoluna İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ey Karibullah Yoluna İlahi Sözleri

Kim ki la’linden senin içmezse bir katre şarâb,
Hızr’a yoldaş olsa da bulmaz yine âb-ı bekâ.

Ey Karîbu’llâh yoluna kim ki cân eyler fedâ,
Âkıbet mazhar düşüp esrâra oldu âşinâ.
Ey ne hikmetdir ki ol mahmûr füsûnkâr gözlerin,
Kanda baksa cân alır aldığına vermez bahâ.

Devletin bâbında beklerler visâlin isteyü,
Hîç biri yok olmadan bulmaz visâl görmez likâ.
Kim ki la’linden senin içmezse bir katre şarâb,
Hızr’a yoldaş olsa da bulmaz yine âb-ı bekâ.

Ey ne mihrâbdır kaşın mihrâbı kim ana müdâm,
Baş eğip tâât için her yan sücûd eyler ana.
Gamze tîgıyla Hulûsî hastanın al cânını,
Bir murâda ere kim ola sana cânı fedâ.


Yorum Yap