Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 13 2024

Ey Hüdadan Lutfu İhsan İsteyen İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ey Hüdadan Lutfu İhsan İsteyen İlahi Sözleri

Cennet-i a’lâda ister isen makâm,
Mevlid-i pâk-i Resûlullah’a gel.

Ey Hudâ’dan lutf u ihsân isteyen,
Mevlid-i pâk-i Resûlullah’a gel.
Cennet içre hûr u gılmân isteyen,
Mevlid-i pâk-i Resûlullah’a gel.

Ol Resûl’ün doğduğu şeb bî-gümân,
Leyle-i Kadr’e müşâbihdir hemân.
Bulmak istersen cehennemden emân,
Mevlid-i pâk-i Resûlullah’a gel.

Zât-ı pâki cân u dilden dinle sen,
Mahz-ı Nûr-i Hakk’dır ol zât-ı hasen.
Olduğunca dünyâda sağ u esen,
Mevlid-i pâk-i Resûlullah’a gel.

Meclis-i mevlidde ey VÂLÎ müdâm,
Ol Resûl’e kıl salât ile selâm.
Cennet-i a’lâda ister isen makâm,
Mevlid-i pâk-i Resûlullah’a gel.

Fikr edüp dünyâdan elbet göçmeği,
Cennete âhir sıratdan geçmeği.
Havz-ı kevserden dilersen içmeği,
Mevlid-i pâk-i Resûlullah’a gel.


Yorum Yap