Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 13 2024

Ey Hatice Annemiz İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ey Hatice Annemiz İlahi Sözleri

Validemiz, validemiz, ey Hatice annemiz…
Validemiz, validemiz, ey Hatice annemiz…

Ey Hatice annemiz ey çâresizler çâresi,
Ey Rasul-i Kibriyâ’nın zevcesi hem sâyesi.
Ehlibeyt’in masdarı mü’minlerin ser-tâcısın,
Hazret-i Zehrâ Betül’ün vâlid-i üftâdesi.

Validemiz, validemiz, ey Hatice annemiz…
Validemiz, validemiz, ey Hatice annemiz…

Hazret-i Peygamber’i tasdîk eden sen ibtidâ,
Servet ü sâmânını uğrunda sen etdin fedâ.
Bu şeref kâfî değil mi kadrini i’lâ için,
Mü’minâtın tâc ü fahri ey ulu Hayru’n-Nisâ.

Ey Muhammed Mustafâ’nın pek vefâkâr zevcesi,
Hazret-i Şâh-ı Ali’nin sâyesi dil-dâdesi.
Hem Hasan ile Hüseyn’in ber-güzîde ceddesi,
Şem’-i vechin dâimâ Ken’ân hakîr pervânesi.


Yorum Yap