Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir İlahi Sözleri

Kimse mahrem olmadı hiç râzına,
Bilmediler şeh‐süvârın kândedir.

Ey garib bülbül diyârın kândedir,
Bir haber ver gülizârın kândedir,
Sen bu ilde kimseye yâr olmadın,
Var senin elbette yârin kândedir.

Arttı günden güne feryâdın senin,
Âh‐u efgân oldu mu’tâdın senin,
Aşk içinde kimdir üstâdın senin,
Bu senin sabr‐u karârın kândedir.

Bir enisin yok aceb hasrettesin,
Rahatı terk eyledin mihnettesin,
Gece gündüz bilmeyüp hayrettesin,
Yâ senin leyl‐ü nehârın kândedir.

Ne göründü güle karşı gözüne,
Ne büründü baktığınca özüne,
Kimse mahrem olmadı hiç râzına,
Bilmediler şeh‐süvârın kândedir.

Gökte uçarken seni indirdiler,
Çâr‐ı unsur bendlerine urdular,
Nûr iken adın Niyâzî dediler,
Şol ezelki itibârın kândedir.


Yorum Yap