Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 11 29 2022

Evliyadan İlahi Sözü

Evliyadan İlahi Sözleri

Evliyâdan sır sorana,
Dokuz türlü nişân gerek.
Evvel kapu şeriattır,
Güneş gibi ayân gerek.

Ayet ile hadis ile,
Anlayana verdim cevap,
Andan öte içeriye,
Levvâme’ye seyrân gerek.

Şeriattan tarikattan,
İçerisi sır iledir.
Akl ana ârifdurur,
Mülhime’ye vicdân gerek.

Dördüncüsü Mutmainne”,
Mansûr bilir bu menzili.
Pîr yüzüne ulaşmaya,
İkrâr eden bir cân gerek.

İhtiyarim elde değil.
Lazım geldi söylemesi.
Beşincisi Kâmile’dir,
İyân değil nihân gerek.

Yol erenin tevhidin,
Arif gerek anlamaya.
Akıncısı ’Merdiyye’dir,
Bunda burhân Kur’an gerek.

Yedincisi ‘Safiyye’dir,
Halka ivân etmek olmaz.
Andan geçip ulaşmaya,
Cân Hazret’e kurban gerek.

Sekizinci budur makam,
Ayn-el yakîn, Hakk-el yakîn.
Kim âşıksa bu meydânda,
Gayrullahtan uryân gerek.

Dokuz sıfattan içeru,
Bir sır diyem anlar isen.
İnsân adın bunda koyup,
Mahv u gark’ta nihân gerek.


Yorum Yap