Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2022

Elestü Bi Rabbiküm Hitab Olunduk İlahi Sözü

Elestü Bi Rabbiküm Hitab Olunduk İlahi Sözleri

Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz,
Bende-i Cerrâhî Halvetî’yiz biz.

Elestü bi rabbiküm hitâb olunduk,
Kâlû belâ dedik Hakk’a kul olduk,
Allah Allah diyerek huzûra durduk,
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz,
Bende-i Cerrâhî Halvetîyiz biz.

Cân u tenden geçip halka-bend olduk,
“Aşk-ı Muhammedî”yi “Aşkî”de bulduk,
Aşkın ile Mevlâm bî-karâr olduk,
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz,
Bende-i Cerrâhî Halvetî’yiz biz.

“Ashâbı ke’n-nücûm”a cânımız fedâ,
İmâm-ı Alî’den hidâyet bulduk,
Meydân-ı ehlullahda safâyâb olduk,
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz,
Bende-i Cerrâhî Halvetî’yiz biz.

Çâr-ı yâr-ı bâ-safâ serde tâcımız,
Hamse-i Âl-i Abâ canda canımız,
Şühedâ-yı Kerbelâ âh u zârımız,
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz,
Bende-i Cerrâhî Halvetî’yiz biz.

Sözlerim doğru lâkin uymaz özüme,
Hâfız kulun aczini vurman yüzüne,
Şeyhim himmet eyle varam izine,
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz,
Bende-i Cerrâhî Halvetî’yiz biz.


Yorum Yap