Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Dur Yola Gir Karbandan İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Dur Yola Gir Karbandan İlahi Sözleri

Gör Sinan Ümmî cihân mâlın derenler hırsıla,
Rızkını yer içer ancak artığın lâ-büd kusar.

Dur yola gir kârbândan kalma kim yağı basar,
Hânumânın elde iken eylegil ana hisâr.
Dur yola gir kârbândan kalma kim yağı basar,
Hânumânın elde iken eylegil ana hisâr.

Korkarım ben kimseye kılmaz vefâ çarh-ı felek,
Gaflet içinde bu ömrüm yayını bir gün yasar.
Bunda vü anda belâdan olmadı hergiz halâs,
Her kim iblis’in yoluna uğrayıp ayak basar.

Her ki gafletden uyanmaz kim nasîhat dinleye,
Ol kişinin gözünü yarın cehennem açısar.
Halk içinde adımız dervîş ü sûfî ehl-i dil,
İllâ meğer ehl’içinde olmuşuz ki bî-şümâr.

Ger inâyet olmaya ferd-i Çalap’dan âh u vâh,
Akl u rûhânî çerisin leşkeri nefsim basar.
Gör Sinan Ümmî cihân mâlın derenler hırsıla,
Rızkını yer içer ancak artığın lâ-büd kusar.


Yorum Yap