Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 23 2024

Dünyaya Talip Olup İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Dünyaya Talip Olup İlahi Sözleri

Hocayım der hırs eder Mü’minlere kin güder,
Ahreti ihmal eder dünyây hâh’a aldanma.

Dünyâyâ tâlip olup yalan câh’a aldanma,
Şeytânın gösterdiği sahte râh’a aldanma.
Dünyâyâ tâlip olup yalan câh’a aldanma,
Şeytânın gösterdiği sahte râh’a aldanma.

Nefsini bilmeyenin sohbetinde oturma,
Kendine dâvet eder o gümrâh’a aldanma.
Nefsine etmiş meyil talebi âlî değil,
Bilginim der lik değil sahte şâh’a aldanma.

Güler ve de güldürür gönülleri öldürür,
Kendin öyle sevdirir sen mîzâh’a aldanma.
Hocayım der hırs eder Mü’minlere kin güder,
Ahreti ihmal eder dünyây hâh’a aldanma.

Eksilmesin hizmetin dâim olsun himmetin,
Tâlibi ol rü’yet’in dâhi kâh’a aldanma.
Yunûsî sen garip ol gariplik üzere öl,
Şânı şöhreti boş ver sahte fâh’a aldanma.


Yorum Yap