Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 16 2022

Dünyaya Gönül Verme İlahi Sözü

Dünyaya Gönül Verme İlahi Sözleri

Vâhiddir o vahdette kesrette kanı tefrîk,
Hızr ermedi bu sırra bildirmedi Musa’yı.

Hiç kimse çekebilmez pektir feleğin yâyı,
Derdine gönül verme bir gün götürür vâyı.
Hiç kimse çekebilmez pektir feleğin yâyı,
Derdine gönül verme bir gün götürür vâyı.

Oynayu gelir adlar çünki eli çabuktur,
Bir buncılayın fitne kanda bulur arayı.
Bir fâni vefâsızdır kavline inanma hiç,
Gâh yoksulu bay eyler gâh yoksul eder bâyı.

Çün yüzünü döndürdü bir lâhza karâr etmez,
Nice seri pây eder döner ser eder pâyı.
Vâhiddir o vahdette kesrette kanı tefrîk,
Hızr ermedi bu sırra bildirmedi Musa’yı.

Hayran kamu âlimler bu mâ’nînin altında,
Kaf’tan Kaf’a hükmeder bilmez bu mu’ammâyı.
Miskin Hacı Bayram sen dünyaya gönül verme,
Bir ulu imârettir alma başa sevdâyı.


Yorum Yap