Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Dil Hanesi Pür Nur Olur İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Dil Hanesi Pür Nur Olur İlahi Sözleri

Zikreyle Hakk’ı her nefes Allah bes, baki heves,
Kes gayriden ümidi kes tekrar-ı zikrullah ile.

Dil hanesi pür nur olur envar-ı zikrullah ile,
İklim-i dil mamur olur mimar-ı zikrullah ile.
Her müşkil iş asan olur derd-i dile derman olur,
Canın içinde can olur esrar-ı zikrullah ile.

Gamgîn gönüller şâd olur Dem-besteler âzâd olur,
Güm-geşteler irşâd olur Âsâr¬ı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes Allah bes, baki heves,
Kes gayriden ümidi kes tekrar-ı zikrullah ile.

Gör ehl-i hâlin fırkasın Çâk etti ceyb-i hırkasın,
Devr eyle zikrin halkasın Pergâr¬ı zikrullah ile.
Ahmet seni ikrar eder her zikrini tekrar eder,
İhlâsını iş’ar eder eşarı zikrullah ile.


Yorum Yap