Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Dervişlik Dedikleri İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Dervişlik Dedikleri İlahi Sözleri

Zâhirini hoş süslemiş bedenini çok beslemiş,
Gönlünü ihmâl eylemiş gönlü ölmüş yasta değil.

Dervişlik dedikleri şey cübbeyi sarıkta değil,
Îmân ihsan dedikleri savm ile salâtta değil.
Dervişlik dedikleri şey cübbeyi sarıkta değil,
Îmân ihsan dedikleri savm ile salâtta değil.

Varır sarıkla tekkeye Kâbe için ol Mekke’ye,
Verilmez mânâ’da pâye çün gönlü mâbette değil.
Eylense gönüller derviş ol vakt asan olur her iş,
Gönlü derviş olanların dervişliği sahte değil.

Hamur gibi yoğrulmadan pişip gönül kavrulmadan,
Dâne gibi savrulmadan bil ki kişi puhte değil.
Gönlü derviş olanların arzuyu talebi Hakk’tır,
Hûr-u kasıra meyletmez çünkü gönlü süste değil.

Varma şol sôfî’yi hama baksa dahi görür sanma,
Dervişliğin hallerini anlamaz o usta değil.
Zâhirini hoş süslemiş bedenini çok beslemiş,
Gönlünü ihmâl eylemiş gönlü ölmüş yasta değil.

Derviş dediğin aracı gerçekleşmiştir mîrâcı,
Vuslat değilse gâyesi onun meyli dosta değil.
Dervişler yerle yeksandır Hakk’ın yoluna kurbandır,
Sunar boynunu bıçağa çünkü gözü postta değil.

Söylenen nüktelere bak ikrâr et inkârı bırak,
Gönül içinde sırrı Hakk dîl-i dudak seste değil.
Yunûsî gönlün derviş et gönlünden kibri kîn’i at,
Gönlünde kibri kin varsa sanma gönlün hasta değil.


Yorum Yap