Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Dervişliğin Vasfını İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Dervişliğin Vasfını İlahi Sözleri

Aç gözüm Ümmî Sinan dostu bunda göre gör,
Dostu bunda görmeğe ehline fermân gerek.

Dervîşliğin vasfını demeğe irfân gerek,
Ma’rifet yemişini yemeğe insân gerek.
Küfr-i zulmet kapusu kâl ü kîlden açılmaz,
Ağır çevgân salmağa âlemde merdân gerek.

Devlet topun atmayan nefsin burcun yıkamaz,
Hû deyip cân vermeğe aşk ile mihmân gerek.
Devlet topun atmayan nefsin burcun yıkamaz,
Hû deyip cân vermeğe aşk ile mihmân gerek.

Kevn ü mekân çirkini irkindi su ayırmaz,
Dalıban oynamağa tâlibe ummân gerek.
Dışın düzen dem be-dem Hakk’dan nazar bulur mu?
Kâlin bâbın açmağa zikr ile devrân gerek.

Dört kitâbı okuyan ilme muhtâc olur mu?
Sırrın seyrân etmeğe delîl ü bürhân gerek.
Aç gözüm Ümmî Sinan dostu bunda göre gör,
Dostu bunda görmeğe ehline fermân gerek.


Yorum Yap