Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Der Medhi Çihar İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Der Medhi Çihar İlahi Sözleri

Aşere-i Mübeşşere’yle haşr olagör Seyfiyâ,
Onlar ile haşrolanın ravzası Rıdvân’dır.

Der Medh-i Çıhâr Yâr-i bâ-safâ Ve Ashâb-ı Vefâ,
Çâr-ı Yâr’in sevgisi cân ü dilin burhânıdır,
Sînemin bu taht üzre derdi de sultânıdır,
Biri Sıddîk biri Fârûk birisi ehl-i hayâ,
Birisi Sâhib-i Düldül Alî’dir.

Kıl Hasen’le Hüseyn’in rûhuna dâim duâ,
Onlara etmek duâ ehl-i dînin erkânıdır,
Çün İmamın Câferî pâk dîni sen var yürü,
Mezhebine dahleden kend’özünün noksânıdır,
Aşere-i Mübeşşere’yle haşr olagör Seyfiyâ,
Onlar ile haşrolanın ravzası Rıdvân’dır.


Yorum Yap