Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 10 22 2021

Denge Dawa Me İlahi Sözü

Denge Dawa Me İlahi Sözleri

Hevdi hez bıkın bıre me,
Bılınd be denge dava me.

Ya rab lıme vere rehme
Me xelaske küfru zulme
Bıde me irfanu ilme
Bılınd be denge dava me

Meşşa bıke bı qur’an e,
Belake mıju dumane.
Bıdeme rehmu imane,
Bılındbe denge dava me.

Merhamet vere dıle me,
Hesudi durbe qelbe me.
Hevdi hez bıkın bıre me,
Bılınd be denge dava me.

Be rehmet zafer me naye,
Zulum j j qelbe me dernaye.
Ya Rab bıde me husnaye,
Bılınd be denge deva me.


Yorum Yap