Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Çok Çalışan Kazanır İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Çok Çalışan Kazanır İlahi Sözleri

Anlayın dostlar sizler söylediğim bu sözler,
Ahret için elzemdir sıradan husus değil.

Çok çalışan kazanır bil mânâ mîras değil,
Sen de çalışıp kazan bir kişiye has değil.
Çok çalışan kazanır bil mânâ mîras değil,
Sen de çalışıp kazan bir kişiye has değil.

Hakkı üstün tuttular azmi gayret ettiler,
Gece de az yattılar Erenler mîmas değil.
Mahlûkat hep çalışır Haylar Hû ya karışır,
Birbiriyle yarışır çalışan tek nâs değil.

Gaflet içinde yatmak adımı küçük atmak,
Öleceğin unutmak Mü’mine halâs değil.
Sürmeyi çekmiş göze peçeyi örtmüş yüze,
Dünyâ yaşlı acûze tâzeyi arûs değil.

Bildik fânî bu cihân bizler yolcu dünyâ han,
Uyan kardeşim uyan Mü’mine darus değil.
Aç kulağını dinle merâmımı iyi anla,
Kulluktan hiç usanma azim kötü his değil.

Kendinden hoşlandırır büyütüp yaşlandırır,
Sihir edip kandırır bile dünyâ dost değil.
Derme gümüş altını ağır eder tartını,
Bir gün döner sırtını niyeti hâlis değil.

Eren Evliyâ’ya bak ne güzel yaratmış Hakk,
Olmaz dünyâ’ya çırak Erenler harîs değil.
Anlayın dostlar sizler söylediğim bu sözler,
Ahret için elzemdir sıradan husus değil.

Bak böyle yazdı Kur’ân dünyânın sonu vîrân,
Âhiret dâim olan Allah ki hudus değil.
Yunûsî gönlüne bak neler ilhâm etti Hakk,
Açıldı gönle varak bilin iktibâs değil!


Yorum Yap