Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 19 2022

Cerrahiye Gel Heman İlahi Sözü

Cerrahiye Gel Heman İlahi Sözleri

Ağlayanı güldürür,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

Cerrâhî’ye gel hemân,
Bulam dersen ger râhı,
Komaz gönülde gümân,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

Himmeti hâzır olur,
Kalbine nâzır olur,
Müşkile nâsır olur,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

Yolu âsân yol dürür,
Gönlün Hakk’a döndürür,
Ağlayanı güldürür,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

Kerâmeti bî-pâyân,
Âsâriyle nümâyân,
El-hak ta’zîme şâyân,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

Zengin eder fakîri,
Azîz eder hakîri,
Hakk’a çeker zâkiri,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

Derdlerin dermânıdır,
Gönüller sultânıdır,
Âşıkın bürhânıdır,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

Gözetir dervîşini,
Âsân eder işini,
Velîler hem-nişîni,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.

AŞKÎ kemter kuludur,
Bu yol aşkın yoludur,
Ululardan uludur,
Pîr Nûreddîn Cerrâhî.


Yorum Yap