Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 21 2022

Can Pazar Eyler İlahi Sözü

Can Pazar Eyler İlahi Sözleri

Halvette can kadar incelen efkâr,
Açmış gam yükünü intizâr eyler.

Kim anlar, kim çözer bu kalp ağrımı,
Kim duyar zamana düşen çağrımı,
Bu aşkın ateşi, yanık bağrımı,
Dağlayıp dağlayıp lâlezar eyler.

Yarılan damla mı, derya mı, dağ mı?
Güllerin alevde açtığı çağ mı?
Her nefes, bir ömrü yüklenen ağ mı?
Gönül, dert elinden âhu zâr eyler.

Bildim ki bir cihân, döner başımda,
Asrın feryâdı var bu göz yaşımda,
Mihrabta gülşene dönen arşımda,
Sermiş tezgâhını can pazar eyler.

Yarılan damla mı, derya mı, dağ mı,
Güllerin alevde açtığı çağ mı,
Her nefes, bir ömrü yüklenen ağ mı,
Gönül, dert elinden âhu zâr eyler.

Çıkmış hâl dilinden söz olmuş hüner,
Âlemde ne varsa aşk imiş meğer,
Varlığın esası olan bu gevher,
Bîçare aklımı bîkarar eyler.

Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var,
Yakası yırtılmış, solmuş bir nazar,
Halvette can kadar incelen efkâr,
Açmış gam yükünü intizâr eyler.


Yorum Yap