Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Bu Tabiat Zulmetinden İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Bu Tabiat Zulmetinden İlahi Sözleri

Ey Niyâzî bu riyâzat yoluna kim gittiyse,
Buldular şol zevki kim buldu anı ancak havâs.

Bu tabiat zulmetinden olmak istersen halâs,
Gel riyâzetle arıt bu cism-u cân çün rasâs,
Nice mecruh eylediyse rûhunu emmâre nefs,
Sen de gürz-ü zikirle dön başına eyle kısâs,
Her ne vaktin gâlib olsa kes gıdâsın zâlimin.

Gice gündüz cünn-ei tevhîdi kıl sana menâs,
Uzlet-i halk ihtiyâr et sen sana gel ey gönül,
Tâ bulasın uzletiyle Hakk katında ihtisâs,
Ey Niyâzî bu riyâzat yoluna kim gittiyse,
Buldular şol zevki kim buldu anı ancak havâs.


Yorum Yap