Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2022

Bu Şeb Hurşid İlahi Sözü

Bu Şeb Hurşid İlahi Sözleri

Donandı âlem-i bâlâ serâser nûr ile ol şeb,
Kadem basdı vücûd iklîmine ol âsumân-pâye.

Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye,
Muhammed Mustafâ’nın nûru saldı âleme sâye.
Donandı âlem-i bâlâ serâser nûr ile ol şeb,
Kadem basdı vücûd iklîmine ol âsumân-pâye.

Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye,
Muhammed Mustafâ’nın nûru saldı âleme sâye.
Donandı âlem-i bâlâ serâser nûr ile ol şeb,
Kadem basdı vücûd iklîmine ol âsumân-pâye.


Yorum Yap