Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 19 2022

Bu Gece Yari Gördüm İlahi Sözü

Bu Gece Yari Gördüm İlahi Sözleri

Tâcı vardı başında nûrdan hilâl kaşında,
Yıkandım gözyaşında şükür elhamdülillah.

Bu gece yâri gördüm şükür elhamdülillah,
Ayağına yüz sürdüm şükür elhamdülillah.
Bana armağan verdi dilimden düşmez virdi,
Gönül murâda erdi şükür elhamdülillah.

Eliflâmı* belinde tesbihi var elinde,
Gönlüm aşkın selinde şükür elhamdülillah.
Yüzü nûrla bezenmiş yaradan pek özenmiş,
Ne kadar da güzelmiş şükür elhamdülillah.

Sakal siyah hiç yok ak kalbinde nûrdan revnâk,
Övmüş de yaratmış Hak şükür elhamdülillah.
Tâcı vardı başında nûrdan hilâl kaşında,
Yıkandım gözyaşında şükür elhamdülillah.

Pîrim efendim benim fedâdır cân u tenim,
Âzâd olmaz bendenim şükür elhamdülillah.
AŞKÎ mest olup gitti muhabbet câna yetti,
Nûreddin’i seyretti şükür elhamdülillah.


Yorum Yap