Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Bir Kimse Acep Yok Mu İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Bir Kimse Acep Yok Mu İlahi Sözleri

Derdsizlere diken görünür gerçi Niyâzî,
Pervâneye öd, bülbüle dâim gül-i zârem.

Bir kimse aceb yok mu ki ana sînemi yârem,
Şerh ede ana hâlimi sînemdeki yârem,
Ol şevk ile ki, cân-u dili pür taleb olsa,
Dise ne zaman ağıra işbu dil-i kârem,
Çün nefsini bilen kişi Allâh’ı bilürmüş.

Bu mânâya yok bende ilâcım nola çârem,
Terkeylese hem âr ile nâmûsunu ol er,
Ol şevk ile ki cân-u dili pür taleb olsa,
Derdsizlere diken görünür gerçi Niyâzî,
Pervâneye öd, bülbüle dâim gül-i zârem.


Yorum Yap