Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 21 2022

Bildiniz Mi Ben Kimem İlahi Sözü

Bildiniz Mi Ben Kimem İlahi Sözleri

Ehl-i Hakk’ı şâmiyân öldürmeyin nâhak yere,
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder’e.

Bildiniz mi ben kimem çeşm-i çerâğ-ı Hayder’em,
Bida’-i pâkize-i hâtûn-i rûz-i mahşerem,
Nev-gül-i gülşenserây-ı Hazret-i Peyamber’em,
Yok mudur îmânınız eyâ o vâlâ gevhere.

Ehl-i Hakk’ı şâmiyân öldürmeyin nâhak yere,
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder’e.

Katlimin esbâbını îzâh edin eyâ nedir ah,
Mevc-i deryâ gibi leşkerle bu sahrâ nedir?
Bir nefer-i mazlûmu öldürmekde bu kavgâ nedir?
Ben ki mevte teşneyim hâcet mi var bu leşkere.

Ehl-i Hakk’ı şâmiyân öldürmeyin nâhak yere,
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder’e.

Mültezemse tâ’at-i emr-i Yezîd-i bî-hayâ,
Etmeyin benden anı ümmîd ey ehl-i hevâ,
Uktulûnî uktulûnî bi’l cefâi ve’l ezâ,
Davranın ey zâlimân şemşîr ü tîr ü hançere.

Ehl-i Hakk’ı şâmiyân öldürmeyin nâhak yere,
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder’e,
Meded ya sahibel meydan.


Yorum Yap