Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2022

Benim Muhammedim Nurdan Ahmedim İlahi Sözü

Benim Muhammedim Nurdan Ahmedim İlahi Sözleri

Onun hürmetine durur cümle kul,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

Cebrâîl’im selâm eyle dostuma,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im,
Gelsin seyrân etsin arşım üstüne,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

Onculayın hiçbir kul yaratmadım,
Onun bir sözünü iki yapmadım,
Ümmetini cehennemde yakmadım,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

Donattım arşımı gelsin göreyim,
Kulların hâlinden haber sorayım,
O gelsin ben ona cevap vereyim,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

O benimdir ben O’nun ey Cebrâîl,
Aramızda nesne yoktur şöyle bil,
Onun hürmetine durur cümle kul,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

Ahmed’imdir Enbiyâların başı,
Göklerimin nûru Arş’ım nakkâşı,
Yerde gökte iki cihân güneşi,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

Kendi nûrumdan yarattım ben onu,
Âşık oldum ona hem dünü günü,
Neylerim ben onsuz iki cihânı,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

Derviş Yunus severiz Muhammed’i,
Her andıkça verelim salavâtı,
Kerîm Allah O’na mahbûbum dedi,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.

Yunus neder iki cihânı sensiz,
Sen Hak peygambersin şeksiz gümansız,
Sana uymayanlar gider imansız,
Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im.


Yorum Yap