Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Ben Ölem ve Hem Dirilem İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ben Ölem ve Hem Dirilem İlahi Sözleri

Gör kim senin hâlin nola.
Gör kim senin hâlin nola.

Ben ölem ve hem dirilem sonunda seni ölürem,
Gözüne toprak dolduram gele Deccâl gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Asâ-yı Mûsâ bendedir hem yed-i beyzâ bendedir,
Mısrî bana bir bendedir gele Deccâl gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Zâhirde Mısrî görünür Îsâ atı çul bürünür,
Yüzü karadır içi nûr gele Deccâl gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Yeter anı sen horladın köpek gibi çok hırladın,
Çok çatıldın hem gürledin gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Bilmiş ol Âdem’dir gelen İsâ’ya hemdemdir gelen,
Canlara merhemdir gelen gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Kur’ân benim Fürkân benim derdlilere dermân benim,
Bu zulmeti açan benim gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Kur’ân’ın esrârı benim, göklerin envârı benim,
Mü’minin ikrârı benim gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Ölüleri diriltirim ağlayanı güldürürüm,
Deccâl’i ben öldürürüm gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Sen beni çünkim bilmedin îmâna kâbil olmadın,
Hasma mukâbil olmadın gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Deccâl aceb yorulmadın inâdından ayrılmadın,
Bir ölüsün dirilmedin gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Vücûdun Hak vücûdudur Allah’ın halka cûdudur,
Ma’dum iken mevcûdudur gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.

Mısrî’nin sözü dağıdır kuyumcular toprağıdır,
Halka cevâhir dağıdır gele zâlim gele gele,
Gör kim senin hâlin nola.


Yorum Yap