Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Ben Bu Gurbet Diyarda İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ben Bu Gurbet Diyarda İlahi Sözleri

Yunûsî belli beyân değil nihân Hakk ayân,
Bak vallahi nümâyan dosttandır tüm sözlerim.

Ben bu gurbet diyarda garip garip gezerim,
Asıma gitmek için toprak gibi tozarım.
Mekteb aşka aldılar diplomayı verdiler,
Meydanlara sürdüler câhillerden bîzarım.

Zâhit gel beni yorma ilmi zâhirden sorma,
Garibim gönlüm kırma aşk nüktesin yazarım.
Zâhit gel beni yorma ilmi zâhirden sorma,
Garibim gönlüm kırma aşk nüktesin yazarım.

Elif okudum bolca Hakk aşkı oldu hoca,
Gönle irfan dolunca beyitleri dizerim.
Kesbidir ilmin senin vehbidir ilmim benim,
Şeytân’ın varisisin sana ondan kızarım.

Ederim zikr-i hâfî hafîde gördüm nâfi,
Gönlüm eyleyip sâfi dost dîdârın süzerim.
Geçtim karayı aktan avnım dâimâ Hakk’tan,
Çoktan geçtim ırmaktan Umman’larda yüzerim.

Hâk’i gönlün kurumuş mahsullerin çürümüş,
Gönlünde düğmü benlik gelir isen çözerim.
Yunûsî belli beyân değil nihân Hakk ayân,
Bak vallahi nümâyan dosttandır tüm sözlerim.


Yorum Yap