Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Ay Sayesi Düşmez Yere İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ay Sayesi Düşmez Yere İlahi Sözleri

Târik-ı gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem,
Münkirine mahz-ı mâtem mü’minîne sûrsun.

Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr’sun,
Mihr-i âlem-gîrsin başdan ayağa nûrsun,
Târik-ı gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem,
Münkirine mahz-ı mâtem mü’minîne sûrsun.

Sensin ol şâh kim Süleymanlar kapunda mûrdur,
On sekiz bin âleme hükmetmeğe me’mûrsun,
El benim dâmen senin ey rahmeten li’l-âlemîn,
Şöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsun.

Pâdişâh-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirin,
Evvel ü âhir imâmü’l-enbiyâ mezkûrsun,
Yâ Resûlallah umarım diyesin rûz-i cezâ,
Gerçi cürmüm çoktur ammâ, Itrî’ya mağfûrsun.


Yorum Yap