Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 17 2022

Aşkınla Cihan Beste İlahi Sözü

#

Aşkınla Cihan Beste İlahi Sözleri

Dahî kime yalvârem,
Lutfeyle inâyet kıl.

Aşkınla cihân beste,
Lutfeyle inâyet kıl.
Derdinle bu cân haste,
Lutfeyle inâyet kıl.

Âşıklara ihsân et,
Derdlilere dermân et.
Vuslat yolun âsân et,
Lutfeyle inâyet kıl.

Ey rahmeti çok Rahmân,
Âlem gözüme zindân.
Uçarsa kafesden cân,
Lutfeyle inâyet kıl.

Rahmân u Rahîm’imsin,
Gufrân-ı Azîm’imsin.
Sultân-ı Kerîm’imsin,
Lutfeyle inâyet kıl.

Bülbül gibi pür-zârem,
Dâim durup ağlârem.
Dahî kime yalvârem,
Lutfeyle inâyet kıl.

Ey derdime dermânım,
Kurbân yoluna cânım.
Nem var dahî sultânım,
Lutfeyle inâyet kıl.

Bî-çâreleri yâd et,
Vîrâneyi âbâd et.
Nûrî kulunu şâd et,
Lutfeyle inâyet kıl.


Yorum Yap