Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Aşkın Meyine İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Aşkın Meyine İlahi Sözleri

Yâremi bildim Yârimden imiş,
Bunda Niyâzî Lukmâna geldim.

Aşkın meyine ben kana geldim,
Şevkin ödüne hoş yana geldim.
Şem’i tevhîdi gördüm yakılmış,
Gitti kararım pervâne geldim.

Halka-i zikri kurmuş âşıklar,
Ben de sahnında cevlâne geldim.
Halka-i zikri kurmuş âşıklar,
Ben de sahnında cevlâne geldim.

Mecnûnum bugün Leylâ derdinden,
Neylerim aklı dîvâne geldim.
Derdi cânânın açtı yâreler,
Bağrım üstünde dermâne geldim.

Ümmî Sinân’ın hâk-i pâyine,
Sürmeğe yüzüm sultâna geldim.
Yâremi bildim Yârimden imiş,
Bunda Niyâzî Lukmâna geldim.


Yorum Yap