Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Aşık Oldur Olmaya İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Aşık Oldur Olmaya İlahi Sözleri

Dâmenin tut âşıkânın elde fırsat vâr iken,
El etek kalkarsa dersin hasretâ vâ hâsretâ.

Âşık oldur olmaya kendinde aşkdan maada,
Hem serâpâ sâf olup hem kalbi sâfî aşk ola.
Ap açık meydân-ı aşk lâkin girer yüz binde bir,
Ol sebepten az olur âlemde âlemde uşşâk-ı Hüdâ.

Âşıkım, çoktur deyen, lâf ehline verme kulak,
Bellidir aşk ehli dâvâ yoktur onlarda şehâ.
Âşıkı îsâl eden mâşûka aşktır, ehl-i aşk,
Ol sebepten râh-ı aşka eylediler iktidâ.

Kesb ile mümkün değil, ihsan-ı Hakk’tır çünki aşk,
Kes sivâdan meyli, aşkın, kıl talep Hakk’dan atâ.
Aşka yoldaş olsa ger mutlak du âlemde o zât,
Nura müstağrak olur elbet bulur dâim safâ.

Eyle gayret koş yetiş uşşâka mutlak dâhil ol,
Râh-ı aşk yalnız geçilmez kalma sahipsiz yaya.
Dâmenin tut âşıkânın elde fırsat vâr iken,
El etek kalkarsa dersin hasretâ vâ hâsretâ.

Mâsivây-ı aşkı soy her kim çıkarmazsa anı,
Şehre almazlar kalır hariçde mahrûm-ü cüdâ.
Özleyen bu şehri bunda sâfi aşk olmak gerek,
Evvelâ tâhir olurlar sonra derler es-salâ.

Şehr-i aşka böyle erler böyle âşıklar girer,
Çünki namzettir bu şehre Enbiyâ-vû Evliyâ.
Çok ayandır şehr-i aşk âşıklarındır şübhesiz,
ŞEMS’a aşkın şehrinin bâbın küşâd et Rabbenâ.


Yorum Yap