Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Arzı Didar Eyledikçe İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Arzı Didar Eyledikçe İlahi Sözleri

Zevki daim neş’ei külliyeden verir nişân,
Kimde kim zâhir ola keyfiyyeti âsâr-ı Hû.

Arzı dîdar eyledikçe şâhidi gülzâr-ı Hû,
Şevkile bülbüller eyler nâ’rayı ezkâr-ı Hû.
Saki-i bezm-i ezelden nûş edib câm-ı sefâ,
Mest eder âşıkları ol cür’ei esrâr-ı Hû.

Zevki daim neş’ei külliyeden verir nişân,
Kimde kim zâhir ola keyfiyyeti âsâr-ı Hû.

Levh-i dilden zulmeti şirki hevâyı mahveder,
Pâk eder mir’at-i kalbi seykali envâr-ı Hû.
Refrefidir râh-ı Hakk’da ol HÜDAYÎ âşıkın,
Gark eder ebvâb-ı gaybı lâcerem tekrar-ı Hû.


Yorum Yap