Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Ariflerde Ar Olmaz İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ariflerde Ar Olmaz İlahi Sözleri

Bu kafesten uçarım,
Hiç beni gören olmaz.

Ariflerde âr olmaz,
Hiç bir şeyden kahrolmaz.
Kahrı lutfu bilmeyen,
Hiç bir dem rahat olmaz.

Hakk diyen gâfil olmaz,
Siler kalbin kir kalmaz.
Kişi nefsin bilmezse,
Ol Hakk’a ârif olmaz.

Çağır Allah’ı seste,
Allah de her nefeste.
Cân bülbülü kafeste,
Ötmeyince şâd olmaz.

Severim seni candan,
Hiç çıkarmam gönlümden.
Sana inanmayanlar,
imân-ı kâmil olmaz.

Senden gayrı yok ma’bed,
Kıblem sensin her cihet.
Huzûrum ile’l-ebed,
Senden gayrı yâr olmaz.

Geldim vahdet ilinden,
Zevki gitmez gönlümden.
Ben bir garîb bülbülüm,
Kimse bana yâr olmaz.

Ben Fehmi’yim âr etmem,
Kuş gibi karâr etmem.
Bu kafesten uçarım,
Hiç beni gören olmaz.


Yorum Yap