Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2022

Ah Nideyim Ömrüm Seni İlahi Sözü

Ah Nideyim Ömrüm Seni İlahi Sözleri

Gidip sûret bozulacak,
Ah nideyim ömrüm seni?

Ömrüm beni sen aldattın,
Ah nideyim ömrüm seni?
Beni deprenemez kodun,
Ah nideyim ömrüm seni?

Benim varım hep sen idin,
Canım içinde can idin.
Hem sen bana sultan idin,
Ah nideyim ömrüm seni?

Gönlüm sana eğler idim,
Gül diyerek yaylar idim.
Garipseyip ağlar idim,
Ah nideyim ömrüm seni?

Gider imiş bura gelen,
Dünya işi cümle yalan.
Ağlar ömrün yavı kılan,
Ah nideyim ömrüm seni?

Hayrım, şerrim yazılacak,
Ömrüm ipi üzülecek.
Gidip sûret bozulacak,
Ah nideyim ömrüm seni?

Bari koyarak kaçmasan,
Göçküncü gibi göçmesen.
Ölüm şarabın içmesen,
Ah nideyim ömrüm seni?

Bir gün ola sensiz kalam,
Kurda, kuşa öğün olam.
Çürüyerek toprak olam,
Ah nideyim ömrüm seni?

Miskin Yunus bilmez misin?
Yoksa nazar kılmaz mısın?
Ölenleri anmaz mısın?
Ah nideyim ömrüm seni?

Anup kıyâmet günini,
Aglaşalum ol gün içün.
Ol gün melâmet günidür,
Ağlaşalım ol gün içün.

Ol günde yirler yarıla,
Cümle ölenler dirile.
Cümle günâhlar sorıla,
Ağlaşalım ol gün içün.

Ol günde gök çatlayısar,
İnsân niçe katlanısar.
Ol günde kim korkmayısar,
Ağlaşalım ol gün içün.

Âh ol günün korkuları,
Koca kılur ma‘sûmları.
Niçe olur mücrimleri,
Ağlaşalım ol gün içün.

Ol gün katı efgân ola,
İrkek dişi ‘uryân ola.
Cümle ciger biryân ola,
Ağlaşalım ol gün içün.

İy Yûnus Emre gir yola,
Hâl bilmez kardaş ne ola.
Meger dermân Hak’dan ola,
Ağlaşalım ol gün içün.


Yorum Yap