Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 11 2023

Ah Ey Sipihri Gaddar İlahi Sözü

Ah Ey Sipihri Gaddar İlahi Sözleri

Müstağrak-ı cünûnum,
Bend-i gama giriftâr.

Âh ey sipihr-i gaddâr,
V’ey tâlî-i sitemkâr,
Rahmetmedin bu zâre,
Her demde kıldın azâr.

Derd ile yandı cismim,
Kan ile doldu çeşmim,
Mahvoldu ism ü resmim,
Kaldım garîb ü nâçâr.

Derdim benim bilinmez,
Eşk-i terim silinmez,
Emvâc-ı gamım dinmez,
Mânend-i seyl-i enhâr.

Kurtulmadım elemden,
Derd ü belâ vü gamdan,
Mecrûh olup sitemden,
Sînemde yâreler var.

Bilinmez oldu hâlim,
Kalmadı hiç mecâlim,
Çerh-i felekse zâlim,
Cevr eylemekde her bâr.

Dâim yanar derûnum,
Hem zâr ü hem zebûnum,
Müstağrak-ı cünûnum,
Bend-i gama giriftâr.

Ağyâr eder cefâyı,
Yâr eylemez vefâyı,
Bilmem niçin Zekâî,
Bu mihnete sezâ vâr.


Yorum Yap


Tuncer Yolal'ın resmi web sitesinde ilahiler, ilahi, ilahi dinle, ilahi sözleri bulabilirsiniz. ilahi aramalarında googlede öncülük eden ilahi sitesidir.