Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Açıver Yolum İlahi Sözü

#

Açıver Yolum İlahi Sözleri

Bu can yine vuslat dilersen şâh ile vahdet diler,
Varmağa dil nusret diler lûtfeyle açıver yolum.

Ey kudret ıssı, padişâh lûtfeyle açıver yolum,
Bağlandı her yânım şehâ lûtfeyle açıver yolum.
Ey kudret ıssı, padişâh lûtfeyle açıver yolum,
Bağlandı her yânım şehâ lûtfeyle açıver yolum.

Şol ism-i zâtın hakkıçün cümle sıfâtın hakkıçün,
İzz-ü şânın hakkıçün lûtfeyle açıver yolum,
Ol ism-i azâm hakkıçün ol nûr-i ekrem hakkıçün,
Ol Fahr-i âlem hakkıçün lûtfeyle açıver yolum.

Lütfunla ihsân eyledin vaslınla handân eyledin,
Hicrinle hayrân eyledin lûtfeyle açıver yolum,
Saldın şikâre çün beni Âdem olup bulam seni,
Bağladı dünyâ-ya denî lûtfeyle açıver yolum.

Şaşırttı bizi nefs-i bed eyledi hep yolları sed,
Ey lûtfu çok senden meded lûtfeyle açıver yolum,
Bu can yine vuslat dilersen şâh ile vahdet diler,
Varmağa dil nusret diler lûtfeyle açıver yolum.

Her kande kâmil görürüz bakıp ana yerinürüz,
Dönüp sana yalvarırız lûtfeyle açıver yolum,
Kulda nola Yâ Rebbenâ kim sana doğru yol bula,
Sensin kamû derde devâ lûtfeyle açıver yolum.

Zikrin enîs et bu dile erişe tâ dilden dile,
Yol göstere ilden ile lûtfeyle açıver yolum,
Nitsun Niyâzî derdimend etmiş anâsır kayd-ü bend,
Bilmem İlâhî gayr-i fend lûtfeyle açıver yolum.


Yorum Yap