Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Açıp Didarını Bana İlahi Sözü

#

Açıp Didarını Bana İlahi Sözleri

Dedim cân’ı gönülden Hayy eyledi Hakk aklımı zay,
Yunûsî bak olmuşum nay çün benim varlığım tebâh.

Açıp dîdârını bana cezbeyledi gönlümü şâh,
Bühtân eylemeyin bana oldum vasıl son buldu râh.
Açıp dîdârını bana cezbeyledi gönlümü şâh,
Bühtân eylemeyin bana oldum vasıl son buldu râh.

Geçtim altı cihet heman oldum fariğ dört unsurdan,
Ateş toprak hava sudan Olmuşam bugün gökte mâh.
Âşıklar ayaksız yürür göz olmadan dostu görür,
Dost aşkıyla edip sürur eylerim gönülden semâh.

Kalbi geçip rûh’a erdim rûh’u geçip sırra erdim,
Hâfî ahfâ dersin gördüm zannetmeyin beni gümrâh.
Himmetim âlî eyledim dünyâ ahret terk eyledim,
Sözü hakîkat söyledim Cemâline ettim ibah.

İçmişem bâdeyi tahur olmuş gönlüm misk’i kâfur,
Dostun sunduğu o şarap sana haram bana mübah.
Dedim cân’ı gönülden Hayy eyledi Hakk aklımı zay,
Yunûsî bak olmuşum nay çün benim varlığım tebâh.


Yorum Yap