Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 19 2022

Vasıl Olmaz Kimse İlahi Sözü

Vasıl Olmaz Kimse İlahi Sözleri

Mûtû kable en temûtu” sırrını fehm eyleyen,
Haşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan.
Mûtû kable en temûtu” sırrını fehm eyleyen,
Haşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan.

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan,
Kenz açılmaz bir gönülde tâ ki pürnûr olmadan.
Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide Hakk,
Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma’mûr olmadan.

Mûtû kable en temûtu sırrını fehm eyleyen,
Haşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan.
Mûtû kable en temûtu” sırrını fehm eyleyen,
Haşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan.

Mest olanların kelâmı kendinden gelmez velî,
Pes “ene’l hakk” nice söyler kişi Mansûr olmadan.
Hakk cemâlin ka’besini kıldı âşıklar tavâf,
Yerde Ka’be gökyüzünde beyt-i ma’mûr olmadan.

Mest olub mestâne geldim tâ ezelden tâ ebed,
İçdiler aşkın şarâbın âb-ı engür olmadan.
Bir ‘acâib derde düşmüş Şemsî yanıyor müdâm,
Hakk’a makbûl olmak ister halka menfûr olmadan.


Yorum Yap