Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 02 19 2024

Neye Beyhude Emekler İlahi Sözü

Neye Beyhude Emekler İlahi Sözleri

İdegör nefsine ken’ân esef ü gamm ü keder,
Buna dünyâ dediler, böyle gelir böyle gider.
İdegör nefsine ken’ân esef ü gamm ü keder,
Buna dünyâ dediler, böyle gelir böyle gider.

Neye beyhude emekler, neye bu sa’y ü emel,
Gelir elbet başına her ne ise hükm-i ezel.
Neye beyhude emekler, neye bu sa’y ü emel,
Gelir elbet başına her ne ise hükm-i ezel.

Geçemez mürg-i saadet ele dünyâda muhal,
Çalışırsın gece gündüz tutulur mu bu hayâl.
Dedi “lâ râhate fi’d-dünyâ” habîb-i müteâl,
Buna karşı ne gülünç, ne abes olmaz mı makâl.

Geçiyor cümle gelenler, yine bir bir gidiyor.
Kimi devran bu cihetten aceb âzâd ediyor,
Deme geldim geleli çekmedeyim ben elemi,
Gele bir gün ki tahassürle ararsın bu demi.

Neler oldu nazar et geçmişe, bak sen rusüle,
Ya habîb’ine huda’nın neler etti hazele.
Düşün evlâd-ı resûl’e neler oldu ne hele,
Aman allah ne yaman vak’a-i dil-sûz, ne çile.

Nice mâsûm o gün al kanlara gark olmuş idi,
Bir içim su!., diyerek âh yanarak gitmiş idi.
Bakıver onlara bir nefsine gör kıymetini,
Düşün hem onlara nisbet ne imiş himmetini.

Senin âh of dediğin çektiğin âlâm ü cefâ,
Ufacık katre değil mi buna karşı acaba.
İdegör nefsine ken’ân esef ü gamm ü keder,
Buna dünyâ dediler, böyle gelir böyle gider.


Yorum Yap