Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 13 2024

Münacaatı Muhammed İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Münacaatı Muhammed İlahi Sözleri

Ümmetim için gelmişem himmeti yüce kılmışam,
Mülk-ü cân’a gelmemişem senden dilerem ümmetim.

Yâ Rabbi Settâru’l-Uyûb senden dilerem ümmetim,
Yâ Hayy-u Ğaffâru’z-Zünûb senden dilerem ümmetim.
Adım Muhammed veresin derdim yine sen bilesin,
İn’âm-u ihsân kılasın senden dilerem ümmetim.

Şimdi ki başım kaldıram gözüm yaş ile dolduram,
Âhım cihâne bildirem senden dilerem ümmetim.
Ümmetim için gelmişem himmeti yüce kılmışam,
Mülk-ü cân’a gelmemişem senden dilerem ümmetim.

Ol Tûr-i Sîna hakkiyçün Mekke ve Minâ hakkiyçün,
Şehr-i Medîne hakkiyçün senden dilerem ümmetim.
Sensin Ehâd sensin Samed ihsanına yoktur aded,
Bu Yûnûs’a irgör meded senden dilerem ümmetim.


Yorum Yap