Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Kerem Eyle İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Kerem Eyle İlahi Sözleri

Kutb-ı evliya içün sadr-ı asfiya içün Fahr-i Enbiya içün kerem eyle ya Mevla.
Kutb-ı evliya içün sadr-ı asfiya içün Fahr-i Enbiya içün kerem eyle ya Mevla.

Kullarını oda yakma kerem eyle ya Mevla noksanımıza bakma kerem eyle ya Mevla,
Birer taksirli kuldur ihsanın ile doldur senin rahmetin boldur kerem eyle ya Mevla,
Yoluna tevfik eyle fazlını refik eyle rahmete garîk eyle kerem eyle ya Mevla,
Kutb-ı evliya içün sadr-ı asfiya içün Fahr-i Enbiya içün kerem eyle ya Mevla.

Bizi insan eyledin ehl-i iman eyledin bunca ihsan eyledin kerem eyle ya Mevla,
Birer taksirli kuldur ihsanın ile doldur senin rahmetin boldur kerem eyle ya Mevla,
Hüdai’ye ihsân et rahmet ile gufran et her işini âsân et kerem eyle ya Mevla.

Daim sebatın içün bunca sıfatın içün şol güzel zatın içün kerem eyle ya Mevla,
Yoluna tevfik eyle fazlını refik eyle rahmete garîk eyle kerem eyle ya Mevla,
Kutb-ı evliya içün sadr-ı asfiya içün Fahr-i Enbiya içün kerem eyle ya Mevla.


Yorum Yap