Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Hasretinem Hasreta İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Hasretinem Hasreta İlahi Sözleri

Hakk Teâlâ dört kitapta hep seni meth eyledi.
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Ya Resulallah yüzüme vurma yüzüm karasın,
Aşık olan canı dilden maşukunu arasın,
Cenneti Ala’da bize Cemalin gösteresin,
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Atam anam tatlı canım yoluna olsun feda,
Şükür bizi ümmet etmiş sana ol Bari Hüdâ.
Ben bu aşktan dönmezem ki yaksalar beni oda,
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Hürmetin bildim bu gün Hakk’a feryad eyledim,
İtikadım ihlas ile kalbimi pak eyledim,
Malı mülkü can yolunda hep terk eyledim,
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Hürmetin çün dendi ancak kâfî nun,
Ayağına secde kıldı, inüben ay ile gün.
Biz zayıf ümmetine in’am, ihsan et bu gün,
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Senin bunca mucizatın aklı olan fikreder,
Gökte melek yerde insan daim ismin zikreder.
Sana ümmet olan her haline şükreder,
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Ehli diller can hicrinle vasfı halın söyledi.
İşiten âşık biçare ahu efgan eyledi.
Hakk Teâlâ dört kitapta hep seni meth eyledi.
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Ben bu dünya mahlûkunda asla bulmadım vefa,
Senin aşkına düşeli sürerim zevkü sefa.
Hakk Teâlâ’nın Habibi ya Muhammed Mustafa,
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.

Söyler sözünü Hakka dertli Bilal’im,
Ağlar bu gözlerim gitmez melalim,
Cümle âlem bilmedi benim başımdaki bu hâlim,
Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasreta.


Yorum Yap