Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Dediğim Oldu Benim İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Dediğim Oldu Benim İlahi Sözleri

Bizi dûçâr-ı telaş eyleyemez hiçbir şey,
Rabbi Has’imle görüştüm dediğim oldu benim.

Sanma yahu biz şu yerde tıkılıp kalmışlarız,
Âdetullaha uyup bir lahzacık dalmışlarız,
Ârif-ü kâmil isen fehm eyle nutkumdan bizi,
Kırk gün ancak eğlenüp seyrana emr almışlarız.

Menzil-i fakre eriştim dediğim oldu benim,
Sohbet-i Hakk’a giriştim dediğim oldu benim,
Nazar ettim bana ben kendimi bildim ki neyim,
Yaradanımla biliştim dediğim oldu benim,
Dirilikte diledikçe bana tâbidi memât,
Benim emrimde idi çünkü o sultân-ı hayât.

Her iki hâlet elimde oyuncaktı benim,
Ne desem ola demiştim dediğim oldu benim,
Zâhiren sûret-i insanda göründüm durdum,
Fakat ol evveli âhiri kerîm işte benim,
Neye ben ol demiş olsam deyemezdi olmam.

Sırrı canımla seviştim dediğim oldu benim,
Sûret-i zahire kanma ki ben insan değilim,
Kim demiş olsa hatadır bana ben ân değilim,
Bana bak çeşm-i basîretle beni anlayasın,
Yârla tenhada buluştum dediğim oldu benim.

Sırrı tevhîde vukufu olanlar anlar sözümü,
Kalp gözün mâliki canlar da görürler özümü,
Bana benden zâhir olacak o sırru’l-esrâr,
Ehadiyetle karıştım dediğim oldu benim.

Zâira sanma ki biz Fatiha bekler dileriz,
Dilek hak ne ise çünkü rızadâdeleriz,
Bizi dûçâr-ı telaş eyleyemez hiçbir şey,
Rabbi Has’imle görüştüm dediğim oldu benim.

Biz hayat ehli iken ölmüş olanlardan idik,
Hasreti yâr ile siması solanlardan idik,
Meyl-i dâreyn-i Süreyyâ içimizden attık,
Cânımı terke alıştım dediğim oldu benim.

Bizler öldük de defn eylediler sanma sakın,
Layemûtuz bize zâir gözün aç öyle bakın,
Buracık kalıbımız hânesi biz seyyârız,
Çeşm-i cânana eriştim dediğim oldu benim.


Yorum Yap