Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Biz Elest Bezminde Demişiz Beli İlahi Sözü

#

Biz Elest Bezminde Demişiz Beli İlahi Sözleri

Dîdâr-ı Muhammed nûrunu görür,
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali.

Elestü bezminde demişiz belî,
Emr ü ferman ile o zâta celi.
Ezkârımız olsun gündüz geceli,
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali.

Ârif olan canlar nefsini bilir,
Varlığın terk eyler hep Hak’ka verir.
Dîdâr-ı Muhammed nûrunu görür,
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali.

On iki imâmın kulu kurbanı,
Fedâdır yoluna baş ile cânı.
İllelmeveddete Hakk’ın fermanı,
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali.

Ne olur çok ise cürm ile günah,
Lâ taknatû emrin okuruz her gâh.
Mahrûm olmam hâşâ sizsiniz penâh,
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali.

İbrahim Mevla’ya olanlar hayran,
Hakîkat şehrinde bulur arayan.
Muhammed yüzünden göründü cânan,
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali.


Yorum Yap